01 Nisan 2019 Tarihi İtibariyle Ekspertiz Raporu Alma Zorunluluğu Geldi

13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 8 Eylül 2018 tarihinde revize edilen ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle sekiz yaş ve yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu almaları zorunludur.

Bununla birlikte Noterler satış sözleşmesinde satışa konu ikinci el otomobil veya arazi taşıtı için düzenlenmiş ekspertiz raporunun tarih ve sayısına, ekspertiz raporunda belirtilen kilometre bilgisine ve ekspertiz raporunu düzenleyen işletmeye ilişkin TSE hizmet yeterlilik belge numarasına yer vermekle yükümlüdür.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik