Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)


21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz,
İdari ve mali özerkliğe sahip,
Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)


27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,
Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Türk Akreditasyon Kurumu