Şikayet / İtiraz Nedir?


İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, MASFED MYM tarafından personel belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebini.

Şikayet: Bir kişi veya kuruluşun, MASFED MYM’ nin itiraza konu olan faaliyetleri haricindeki faaliyetleri veya MASFED MYM tarafından belgelendirilmiş kişilerin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizliklerini bildiren ve cevaplandırılması gereken taleplerini,

Nasıl Şikayet / İtiraz Edebilirim?


İtiraz ve şikayetler web sitesinden veya yazılı olarak İtiraz ve Şikayet Formu ile yapılabilir ve MASFED MYM tarafından kayıt altına alınır.

İtirazlar, itiraza konu kararın açıklanmasından itibaren 10 işgünü içerisinde yapılabilir. Şikâyetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır.
Şikâyetler için şikâyet sahibi ve şikâyetin içeriğine ilişkin bilgiler gizli tutulur.

Şikayetin / İtirazın Değerlendirilmesi


Sınav ve sınav sonuçlarına dair itirazlarda sınav dokümantasyonu ile gerek duyulması halinde kamera kayıtları incelenir. İtirazlar kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve kişinin talebine uygun olarak yazılı veya e-posta ile itiraz sahibine bilgilendirme yapılır.

Şikâyetlerin kayıt tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılması esastır. Şikâyet sonuçları, şikâyet sahibinin talebine uygun olarak, yazılı veya e-posta olarak ilgili kişiye bildirilir.