Sayın Aydın ERKOÇ
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı

Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa ulaşmış olan Otomotiv, lokomotif sektörlerden biri konumundadır. Üretim, ihracat ve istihdamda ana sanayiciler, yan sanayiciler, yetkili satıcılar, ihracatçılar, ikinci el araç ticareti yapanlar, bir bütünün parçasıdır.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Türkiye’de 16 farklı ilde otomotiv ticareti yapan derneklerin bir araya gelmesiyle 2010 yılında kuruldu. Araç Alım Satım Mesleğinde yaşanan sorunların çözümünü sağlayarak ve bu alandaki faaliyet standartlarının belirlenmesi için yasal düzenlemelere öncülük etmektedir. Bünyesindeki derneklerle birlikte otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinde oluşturduğu katma değerin artması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ocak 2019 tarihi itibariyle illerdeki dernek sayımız 42 ‘dir.

Motorlu araç alım satım mesleğinde uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedef edinen MASFED, yenilikleri ve çağın gereklerini yakından takip ederek, ilgili Kamu ve meslek kuruluşlarının değerli temsilcileriyle birlikte hareket ederek gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleşmesine öncülük etmektedir.

Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde olduğu gibi; bilgi ve becerilerin eğitimle birlikte hizmetlerin toplumun taleplerine ihtiyaç verebilmek için, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerinin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, 28 Temmuz 2016 Tarihinde MYK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde otomotiv ticaretine çeşitli düzenlemeler getirmek ve çalışanların hizmet standartlarını belirlemek amacıyla MASFED tarafından 2 Ulusal Yeterlilik hazırlandı. Sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirildi ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylandı.

MASFED MYM , TS EN ISO/17024:2012 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumunun rehberlerine göre hazırladığı sistem ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 MYK Ulusal Yeterlilikleri kapsamında faaliyet göstermektedir.

Vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılayan, ulusal ve uluslararası standartları yakından takip eden ve uygulayan, güvenle satın alınabilir motorlu taşıtlar için tüm ürün ve süreçlerini geliştiren ve güçlendiren, belirlediğimiz politikamızla; Türkiye genelinde eğitimli, güvenilir insan gücü yetiştirerek;

“Mükemmellik Merkezi” olarak hizmet sunmayı hedef edindik.

MASFED MYM, belgelendirme programını oluşturmuş. Bu programa ilişkin tüm süreçlerini yürütmektedir.