Belgelendirme Süreci


Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik ve performans sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Belgelendirme kararı; MYK Ulusal Yeterliliğindeki tanımlanan başarı durumu göz önünde bulundurularak alınır. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler www.masfedmym.com sitesinde yayınlanır. Belgelendirme kararı sonuçları MYK’ ya bildirilir.

Başarılı olan adaylar için MYK’ den yetki alınmasından sonraki işlemlerde MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK’ nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK tarafından basılır.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir. Belge Tesliminde Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

Önemli Bilgi: Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır.

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

Bi̇ri̇m Bi̇rleşti̇rme


MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yeterlilik birimi başarı belgesi almış olup, bu belgelerin MASFED MYM tarafından dikkate alınmasını isteyen kişiler hakkında ilgili MYK mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Belge Geçerli̇li̇k Süresi̇ Kaç Yıldır?


Her belgelendirme programı için belge geçerlilik süresi, her belgelendirme programı için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmektedir. Belge geçerlilik süresi sonrasında belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Belgeni̇n Gözeti̇mi̇


Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır.

Belgenin veriliş tarihi baz alınarak Ulusal Yeterliliklerde yer alan sürelerde Gözetim Formu’nun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir.

Yeni̇den Belgelendi̇rme


Yeniden belgelendirme şartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenir. .