AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmıştır.

MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri AŞ. Mesleki Yeterlilik sınavlarına katılmak için başvuran adaylardan başvuru esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda düzenlediği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında adaylardan açık rıza alarak almaktadır.

Düzenlendiği sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir şekilde yürütüldüğünü kanıtlamak adına tüm sınavların sesli ve görüntülü olarak kayda alındığının bilgisi verilerek, adayların bilgisi dahilinde kayıt altına alınmaktadır.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürebilmek için görevlendirdiği kişilerin görevlendirilmesi esnasında ve sonrasında talep ettiği tüm bilgileri ve evrakları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan kişilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının takibi amacıyla çalışanlardan açık rıza alarak almaktadır.

Elde edilen tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 247. maddesi doğrultusunda yetkilendirilmiş kurumların / kuruluşların 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253. maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerinin izlenmesi amacı ve dayanağıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile paylaşmaktadır.

Tüm verileri 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 632. maddesi doğrultusunda akredite edilen kuruluşların faaliyetlerinin izlemesi amacı ve dayanağıyla Türk Akreditasyon Kurumu ile paylaşmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 29. Maddesi ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen süreler kadar elde edilen tüm veriler muhafaza edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlara aktarılabilecektir.

MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri AŞ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki gelen talepleri “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Saracalar Mahallesi, Özal Bulvarı, 351/8 C3 Blok MASFED- BOD-OTONOMİ Yönetim Binası Numara:25 Kat:3 Akyurt / ANKARA adresine yazılı olarak veya info@masfedmym.com e-posta adresine mail ile kabul etmektedir.