Başvuru Süreci


Mesleki Yeterlilik Belge Sınavı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine;

Mesleki Yeterlilik sınav ve belgelendirme süreçleri (başvurunun alınması, sınav açılması, sınav yapılması, değerlendirilmesi, muhasebe kayıtlarının kontrolü, belgenin onaylanması ve belgenin basılması işlemleri) minimum 1 ay sürebildiği için oluşabilecek gecikme ve aksaklıklardan kurumumuz sorumlu değildir!

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen ön şartı sağlamak zorundadır.

Sınavlar, Sınav Takvimi sayfasında ilan edilir. Sınavlara başvuru, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Başka bir kuruluşta Teorik veya Pratik sınava giren, bir diğer birim sınavına MASFED MYM’ ye girmek için belgelendirme başvurusu yapan adayın başvurusu alınır. Doğrulama; diğer belgelendirme kuruluşunun Sınav Ve Belgelendirme Yöneticisinden yazılı olarak istenir. Belgelendirme kuruluşunun, TÜRKAK (Akreditasyon), MYK yeterlilik belgeleri elektronik ortamda doğrulanır, başvuru kabul veya reddedilir, sonuç başvuru sahibine yazılı olarak iletilir.

Ticaret Sektörü Motorlu Kara Taşıtları Belgelendirme Başvuru Evrak Listesi


Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Mail ve Faks yoluyla gelen evraklar kabul edilmemektedir.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf
2. Banka dekontu (Bakınız: Ücretlendirme Sayfası)
3. Her sayfası ıslak imzalı (önemle dikkat edilmesi gereken) Belge Kullanım Sözleşmesi
4. Aday Belgelendirme Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve sayfaların ıslak imzalanması gerekmektedir.
5. Avrupa Birliği Hibe programından yararlanmak isteyen adayların ‘Adaylar İçin Hibe Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine sınav bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi e-posta yoluyla gönderilir. Eğer aday e-posta adresi kullanmıyor ise Sınav Giriş Belgesini sınavdan en geç 3 gün öncesinden kurumumuza gelerek elden teslim alabilir.

 

Ulaştırma Sektörü Taksi Şoförü, Minibüs Şoförü, Servis Şoförü ve Otobüs Şoförü Belgelendirme Başvuru Evrak Listesi


Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Mail ve Faks yoluyla gelen evraklar kabul edilmemektedir.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. Banka dekontu (Bakınız: Ücretlendirme Sayfası)
3. Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Formu
4. Her sayfası ıslak imzalı (önemle dikkat edilmesi gereken) Belge Kullanım Sözleşmesi

5. Aday Sözleşmesi formunun eksiksiz olarak doldurulması ve sayfanın altında bulunan paraf bölümünün imzalanması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN ÖN ŞARTLAR
1. 918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip
olmak
2. Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması
3. Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103.,
“Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa
bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
4. SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine (Sadece servis şoförlüğü sınavına başvuracak adaylar
için geçerlidir)

 

Not: Başvuru formunda bulunan ön şartları karşılamayan adayların başvuruları onaylanmayacaktır.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine sınav bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi e-posta yoluyla gönderilir. Eğer aday e-posta adresi kullanmıyor ise Sınav Giriş Belgesini sınavdan en geç 3 gün öncesinden kurumumuza gelerek elden teslim alabilir.

 

Telafi Sınav Başvuru Evrak Listesi


Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Mail ve Faks yoluyla gelen evraklar kabul edilmemektedir.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2. (Varsa) Banka dekontu (Bakınız: Ücretlendirme Sayfası)

 

Başvuru aşamaları ile ilgili merak ettiğiniz sorular için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


TC Kimlik No Doğrulama Ekranı