TÜRKAK Markası: TÜRKAK’ın MASFED MYM’yi akredite ettiğine dair üzerinde akreditasyon numarası, akredite edildiği standart numarasını gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun MASFED MYM’ yi yetkilendirdiğine dair üzerinde yetki numarası ile yetki statüsünü gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

Belge: MASFED MYM’nin yapmış olduğu sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda, aday adına düzenlenmiş adayın yeterlilik, yetkinlik ve belgelendirme şartlarını karşıladığı sonucunu gösteren, üzerinde TÜRKAK ve MYK markası ile MASFED MYM logosu yer alan materyali tanımlar.

Logo: MASFED MYM’nin tanıtıcı materyal olarak kullandığı isim ve görsel öğeden oluşan sembol veya işareti tanımlar. Ayrıca TÜRKAK ve MYK’nın tek başına görsel olarak sembol veya işaretleri de kurumlara ait logo olarak tanımlanır.

MASFED MYM belgelendirilmiş kişiden;

  • Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,
  • Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olmasını,
  • Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,
  • Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,
  • Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması

amacıyla 3.01-F.03 Belge Kullanım Sözleşmesi imzalamasını şart koşar. Sözleşmenin imzalanmasında yasalar izin verdiği takdirde, elektronik imza kabul edilir.

 


  • Belge, Marka ve logo kullanımı ile ilgili şartlar ve gerekli bilgiler web sayfasında kamuya açık bir şekilde ilan edilir.
  • Belge, marka ve logo kullanımı ile ilgili şartlara kasıtlı olarak uymayanlar ve uyarıldıkları halde gerekli düzeltici çalışmayı yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
  • Belge, marka ve logo, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belgenin geçerliliğinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda tamamen; belgenin askıya alınması durumunda askı süresi boyunca, belge, marka ve logo kullanımı durdurulur. Belgelendirilmiş olma statüsüne ait tüm atıfları kullanmaktan uzak durulur.