Yönetim İlkeleri


– Çalışmalarını Özüne insanı yerleştirerek,ahilik kültürünü özümsemiş hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeye odaklanmış;yönetimin desteği ve tüm çalışanlarının katılımıyla,hizmet kalitesini mükemmellik ilkesiyle yürütür.

– Belgelendirme için gerekli şartlarını belirleyerek,başvuru sahibi,kuruluş veya şirketin yapısını gözetilmeksizin gizlilik,dürüstlük,güvenilir,objektif ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak zamanında doğru ve eksiksiz olarak hizmetlerini adil şekilde uygular.

– İletilen şikayet ve itirazları;kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan,başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde,bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandırır.

– MASFED MYM;zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmaz,tarafsızlığa karşı oluşacak tehlike ve tehditleri belirleyerek,risk tespit edilen hiçbir oluşumun içinde yer almaz.

– Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını,yasal mevzuatlar ve Uluslararası şartlar kapsamında,gelişmeleri takip ederek,yenilikçi,yetkin,eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmetlerini sürdürür.

– Üst Yönetim belgelendirme süreçlerinin hiçbir aşamasında personele tarafsızlığı etkileyecek biçimde baskı uygulanmaz.

ONAY
Aydın ERKOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
12.09.2017

Yönetim İlkelerini PDF olarak görüntülemek için Lütfen tıklayınız…