SINAV ÜCRETLERİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Ücret Tarifemiz 10.06.2021 tarihi itibariyle değişmiştir. Güncel fiyatlara Anasayfamızda bulunan “Ücretlendirme” kısmından yada aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

www.masfedmym.com/ucretlendirme

Belge Basım Ücretleri Değişikliği Hakkında Duyuru

MASFED MESLEKİ YETERLİLİK GELİŞTİRME EĞİTİM SINAV

BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Belge Basım Ücretleri Değişikliği Hakkında Duyuru

Malumunuz olduğu üzere kurumumuz 2021 yılında ‘’Mesleki Yeterlilik Kurumu’’ tarafından belge basım ücreti olarak 200,00 TL almaktaydı. 2020/154 sayılı kararı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 2022 Yılı Belge Masraf Karşılıkları İle Yetkilendirme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller içinde belge basım ücretini 250,00 TL olarak belirlemiştir.

Bu değişikliğe ait Mesleki Yeterlilik Kurumu’ nun yayınlamış olduğu yazı ekte tarafınıza sunulmuş olup,

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Ulaşılamama Şikâyetleri Hakkında Duyuru

Ulaşılamama Şikâyetleri Hakkında Duyuru

Sayın adaylarımız, pratik-teorik sınav açma ve yeni sınavlara ait başvuru alma süreci yoğun bir şekilde devam ettiğinden, ciddi yoğunluk yaşamaktayız. Sizlerden aldığımız ulaşılamama şikâyetlerinden dolayı çözüm olarak ve size daha iyi hizmet verebilmek adına, iletişim bölümümüzde bulunan numaralara whatsapp üzerinden ve e-mail adresinden ulaşmaları durumunda ivedilikle dönüş yapılacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Ağustos 2020 CUMARTESİ
Sayı: 31214
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik

01 Nisan 2019 Tarihi İtibariyle Ekspertiz Raporu Alma Zorunluluğu Geldi

13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 8 Eylül 2018 tarihinde revize edilen ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle sekiz yaş ve yüz altmış bin kilometrenin altındaki ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu almaları zorunludur.

Bununla birlikte Noterler satış sözleşmesinde satışa konu ikinci el otomobil veya arazi taşıtı için düzenlenmiş ekspertiz raporunun tarih ve sayısına, ekspertiz raporunda belirtilen kilometre bilgisine ve ekspertiz raporunu düzenleyen işletmeye ilişkin TSE hizmet yeterlilik belge numarasına yer vermekle yükümlüdür.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Erzurum’lu Dadaşlar Mesleğine Sahip Çıkıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Mesleki Yeterlilik Merkezi (MASFED MYM) 18.06.2018 ile 23.06.2018 tarihleri arasında Erzurum’da 136 kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı yapıyor.

2010 yılında motorlu araç alım satım mesleğinin sıkıntılarını dile getirmek, mesleğin adını ve itibarını yüceltmek amacı ile yola çıkmış, tüm ülkeyi temsilen, kamu yararı gözeterek kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan MASFED, 04.12.2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumundan aldığı yetki ile Mesleğin adının verildiği, meslek sınavlarını yapan ilk kuruluş olarak o tarihten bu yana şehir şehir gezip tüm Ülkeye Hizmet götürmektedir. Erzurum’a gelmeden önce 7 ilde toplamda 727 kişiye Mesleki Yeterlilik Sınavı yapan MASFED, hız kesmeden hizmet götürmeye devam etmektedir. MASFED MYM Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan ve belgesi basılan 249 kişinin belgelerini de dağıtmaya başlamıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı yönetmelikle birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan kişilerden zorunlu olarak istenmektedir. Bu belgenin dağıtımı ile birlikte nitelikli iş gücü ile istihdama katkı sağlanıp mesleğin adının ve itibarının yüceltilmesi, akabinde müşteri ve işletme sahibinin haklarının korunarak devletin güçlenmesi hedeflenmektedir.

MASFED MYM’e Sınav ve Belgelendirme Yetkisi Verildi

MASFED MYM Sınav ve Belgelendirme Merkezi 04.12.2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YB-0108 yetkilendirme numarası ile “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5” mesleklerinin sınav ve belgelendirme yetkisini aldı.

Mesleki Yeterlilik Sistemi Temelinde Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi

MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayn Aydın ERKOÇ önderliğinde; Otonomi Yönetim Binası’nda oluşturduğumuz Eğitim Salonu’nda 13 Ekim 2016 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında Üye Dernek Başkanlarımızın, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) /Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve sektör temsilcileri ve çalışanlarının katılımıyla Mesleki Yeterlilik Sistemi Temelinde Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi ve eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Ulusal Yeterlilik İşbirliği Protokolü imzalandı.

28 Temmuz 2016 tarihinde: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı (MYK) ile Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) arasında Otonomi Otomotiv Ticaret ve Yaşam Merkezinde Mardin Milletvekili Sayın Ceyda BÖLÜNMEZ ÇAKIRI, MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN ve MYK Bürokratları, Masfed-Bod-Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın ERKOÇ, Federasyona üye Dernek Başkanları ve Sektör temsilcileri ile çalışanlarının katılımıyla “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı” Ulusal Yeterlilik İşbirliği Protokolü imzalandı.