Gezici Sınav Yerleri Hizmet Alımı


Gezici Sınav Yerlerinden Hizmet Alımı Esnasında Talep Edilen Belgeler:

Gezici Sınavlara İlişkin Hizmet Alım Formu

TEORİK SINAV ALANI:

PERFORMANS SINAV ALANI:

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığından 31.07.2018 Tarihinde Kurumumuza Gelen Mail:

Konu: MYK Web Portal GPS ve Fotoğraf Özellikli Sınav Merkezi İşlemleri Hakkında

“Sayın İlgili,

Kurum ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arasındaki birçok iş ve işlemi hızlandırmak, hata payını en aza indirmek, iş gücünü verimli ve etkin kullanmak için geliştirilen ve kalite güvence sistemimizde önemli bir yere sahip olan MYK Web Portal yazılımı üzerinde ARGE çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

MYK Web Portal üzerinde sınav merkezleri ile ilgili artan işlem trafiği, dosya sorumlularınca yapılan incelemelerin daha güvenilir bir zemine taşınması ihtiyacını doğurmuştur. Yapılan programsız denetimlerde sınav yerlerinin beyan edilen adreslerle bulunamaması, sınav yeri şartlarını karşılamayacak durumda olan sınav yerlerinin onaya sunulması gibi nedenlerden ötürü sınav merkezlerinin GPS konumları ile birlikte fotoğraflı bir şekilde onaya sunulması özelliğine sahip “Yeni Sınav Merkezi İşlemleri” modülü geliştirilmiştir. Kuruluşların fotoğraflama ve dokümantasyonla ilgili gerekli hazırlıkları tamamlamaları için 15 gün boyunca sınav yeri ekleme işlemleri hem mevcut(eski) modül hem yeni modül üzerinden sürdürülecektir.

Yeni Sınav Merkezleri İşlemleri Modülünde Dikkat edilmesi gerekenler:
– Sınav merkezinin adresinin ve GPS konumunun haritada doğru olarak seçilmesi,
– Temin yöntemine göre geçerli (kaşe imzalı) bir sözleşme vb. yüklenmesi,
– Sınav merkezinin dışarıdan genel görünümüne ilişkin en az 1 fotoğraf yüklenmesi,
– Teorik sınav alanlarının sınav düzeninde ve sınava elverişli olduğunu gösterir farklı açıdan en az 3 fotoğrafının ve uygunluk değerlendirme raporunun yüklenmesi,
– Uygulama sınavları için her meslek için sınav yapılacak alanın farklı açılardan en az 3 fotoğrafı ve uygunluk değerlendirme raporunun yüklenmesi,
ile sınav merkezi ekleme işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Modül bugünden itibaren yayına alınmış olup, 15 Ağustos tarihinden itibaren sadece yeni modül üzerinden GPS verisi ve fotoğraflı olarak sınav yeri eklemeye izin verilecektir. 1 Ekim 2018’den itibaren ise yeni modül üzerinden eklenmemiş veya yeni modül ile GPS verisi ve fotoğrafları eklenerek güncellenmemiş sınav merkezleri otomatik olarak pasif duruma çekilecektir. Bu sebeple aktif kullanılması planlanan tüm sınav merkezlerinin kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek GPS verisi ve fotoğraflarla güncellenmesi sınav faaliyetlerinin aksamaması açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı”

Örnek Sınav Yerleri: