GÖZETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA DUYURU


MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’den Mesleki Yeterlilik Belgesi alan belge sahiplerinin dikkatine;

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 ve 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliklerinin Gözetim Sıklığı başlığı altında;

* Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur.
* Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
* Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.
* Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

ibareleri yer almaktadır.

2018 yılında belge almaya hak kazanan ve belgesi basılan belge sahiplerinin Gözetim Takvimi başlamıştır.

Belge sahiplerine Mesleki Yeterlilik Belgesi teslimi (yada Aday Başvurusu) sırasında imzalatılan ve 2. bir nüshası teslim edilen MASFED MYM (FR-15) Belge Kullanım Sözleşmesi Formu içerisinde Adayın Yükümlülükleri başlığı altında yer alan;

* MASFED MYM’ye başvuru esnasında verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemek,
* MASFED MYM web sayfasında yayınlanan tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmek,
* Belge sahibinin belgenin geçerliliği boyunca gözetim, belgenin askıya alınması vb. tüm duyuru ve uyarıları MASFED MYM web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek,
* MASFED MYM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını MASFED MYM’ye sunmak,

hükümleri yer almaktadır.

MASFED MYM tarafından belirlenen gözetim yöntemine göre, Aday Başvuru esnasında verilen iletişim bilgileri (telefon, e-posta, irtibat adresi, firma adresi vb.) üzerinde belge sahiplerine ulaşılarak gözetim süresi gelen belge sahiplerinin (FR-30) Gözetim Formunu doldurup ıslak imzalı olarak elden yada kargo ile 1 ay içerisinde kuruluşumuza göndermesi gerekmektedir.

* Belge sahibinin iletişim bilgilerinin güncel olmamasından kaynaklı olarak belge sahibine ulaşılamaması,
* Belge sahibinin belirtilen süre içerisinde talep edilen Gözetim Formunu kuruluşumuza ulaştıramaması,
* Belge sahibinin kendisinden talep edilen gözetim faaliyetlerini reddetmesi,

durumlarında belge sahibinin belgesi MASFED MYM web sayfası üzerinden duyurularak 15 gün ile 6 aylık süreler arasında askıya alınır.

Belgesi askıya alınan belge sahibinin belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.

Belirtilen sürenin sonuna kadar gözetim faaliyetlerini tamamlamayan yada uyarılara rağmen belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili faaliyetlerini sürdüren belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir ve belgenin MASFED MYM’ye iadesi istenir.

İptal edilen belgeler MASFED MYM web sayfası üzerinden duyurulur.

ASKIYA ALINAN / İPTAL EDİLEN BELGELER


Belge Numarası Belge Sahibinin
Adı Soyadı
İptal / Askı Sebebi İptal / Askı Tarihi Geçerlilik Durumu
YB0108/17UY0299-5/00/1246 Mehmet NUR Sınav İptali 29.11.2018 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/1248 Onur ÇİÇEK Sınav İptali 29.11.2018 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/1244 İbrahim ÇAVDAR Sınav İptali 29.11.2018 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/1632 Mehmet TAŞTEKİN Sınav İptali 07.12.2018 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/3062 Abdulkadir TÜRK Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/3759 Ahmet GÜL Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/3758 Ahmet AYYILDIZ Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/4118 Ahmet SAYIM Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/3065 Cihan ÖZTÜRK Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/2853 Suat CİHANGİR Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/4072 Ali DEMİREL Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/2854 Birol ÖZUYAR Sınav İptali 20.01.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/1276 Burak Ufuk ÖZTÜRK Vefat 01.02.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/2120 Zafer ÇAKIROĞLU Sınav İptali 10.04.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/2117 Nurettin SÜNGER Sınav İptali 10.04.2019 İPTAL
YB0108/17UY0299-5/00/8785 Tunçer BİLGİN Mükerrer Basım 05.08.2019 İPTAL